เพิ่มเพื่อน
View other Products:   13 ของ 89

CST-022(BB)

Metal Chair
Seat: Natural colored ELM wood Seat

สี:

Black

Dimension: 70 x 43.5 x 51 x 51 cm.

Original: Baht 2,800
Special: Baht 1,488